TipStook

Agol proud to present

להיות אוטריטה בתחום שלך

רחלי אורבך - חבילת טיפים

חבילת סרטי טיפים שהפקה ביום אחד למאמנת רחלי אורבך. תחום העיסוק של רחלי הוא גננות וגני ילדים. הטיפים מיצבים את רחלי כאוטריטה בתחומה. 

 ביום אחד צלמנו 7 טיפים, וסרט פרומו. החבילה פורסה ברשת במשך מספר שבועות. וזכתה לחשיפה גדולה אלפי צפיות ופניות רבות.