top of page

קצב בן קצבסרטון תדמרית לקצבית הבשרים של בשארה חינאווי. חיפשנו דרך לעביר מסר בצורה מרגשת והפתרון היה להפיק סרט דוקו קצר על המסורת המשפחתית ואהבת המקצוע. אני שמייח שהתעקשו שבשארה יקריין את הסרטון בעצו, כך נולד הסלוגן קצב בן קצב.

42 views
bottom of page