top of page

המתכונים-של-בשארה - פרק 3 המוברגררצינו להעיבר בצורה מקורית את החיבור העמוק של בשרה עם אהבת האוכל והבישול. אז הפקנו חיבלת טיפים בצורה של תוכנית בישול. אז תפסנו מרפסת עם נוף ובנינו סט של תוכנית בישול. בשארה שלנו הגיע חדור מוטיבצייה וחמוש בסט סכנים עשרים קילו בשר. יום צילומים שתוף שמש, שלושה ימי עריכה חשוכים, ויום הקלטות קרינות עם השרה חינאוי האלוף, הולידו מיני תוכנית בישול, של שש פרקים. תהנו מפרק שלוש המבורגר וואגיו.


42 views

Recent Posts

See All
bottom of page