top of page

TripInsur - חילוץ בהימלאיה

דקות: 08:58  |  לקוח: שערי צדק |  DocuBiz

סופה נדירה שפוקדת את אזור עמק ספיטי פעם בשישים שנה, מכה בעוצמה ומשתקת את כל האזור. עשרות לכודים, חלקם במצב מסכן חיים, גשרים קרסו, דרכים נשתפו, ושלג כבד החל יורד על העמק המופלא.
זהו סיפור החילוץ של קבוצת ישראילים, שערך כשלושה ימים, במצע מורכב, שכלל גם את חיל האויר ההודי, מאגנוס, מגדל חברה ליבטוח, ואסף הוכמן 

צור קשר עוד היום
חילוץ בהימלאיה tripinsur
Play Video
bottom of page